نمونه خروجی های نرم افزار ابرسازه بتنی

نقشه های تهیه شده توسط نرم افزار ابرسازه بتنی در این بخش به عنوان نمونه ای از خروجی های این نرم افزار آماده دانلود می باشد. این نقشه ها شامل انواع مربوط به سازه های متنوع اجرا شده در طی یک سال گذشته اند.

 CityCenterConcrete.dwg ساختمان تجاری است که با ابرپی و ابرسازه بتنی تهیه شده است. طرح اولیه این ساختمان تجاری فلزی بوده و سپس به بتنی تغییر یافته است و در نهایت ، پروژه به صورت بتنی در استان آذربایجان شرقی اجرا شده است.

bazarche.dwg نقشه سازه و فونداسیون یک مجتمع تجاری بزرگ است با ابرسازه بتنی و ابرپی تهیه شده است و قسمتی از یک طرح بزرگ تجاری در است که هم اکنون در حال ساخت می باشد.

 beams(Concrete).dwg نقشه قالب بندی و نمای تیر سازه بتنی 8 طبقه است که در آبانماه 93 در نظام  مهندسی تهران تایید شده و در حال اجراست. این نقشه ها قبلا به صورت دستی ترسیم شده بودند که مورد تایید نظام واقع نشد و به همین علت با ابرسازه بتنی ترسیم و مورد تایید قرار گرفت.

 برای دانلود نمونه نقشه ها لطفا بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.