• banner01
 • banner1
 • banner3
 • banner5
 • نگارش جدید ابرسازه بتنی

  نرم افزار ابرسازه بتنی نگارش 11.1.0 در تاریخ نهم تیرماه سال هزار و چهارصد و سه بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت قابلیت های جدید این نگارش عبارتند از :اضافه شدن وصله ستون های مکانیکی و جوشی ، اصلاح چیدمان مدل سازی آرماتور گونه و پیچشی مطابق با مبحث نهم ویرایش سال نود و نه ، سازگاری با ایتبز 20 و 21 و ...

   
  نگارش جدید ابرسازه بتنی
 • نگارش جدید ابرسوله

  نرم افزار ابرسوله نگارش 9.1.5 در تاریخ بیست و سوم خرداد ماه سال هزار و چهارصد و سه بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از : به روز رسانی تمامی اتصالات با مبحث دهم ویرایش 1401، قابلیت مدل سازی اتوماتیک سوله در نگارش های 18، 20، 21، 22، 23 و 24 در SAP2000 

   
  نگارش جدید ابرسوله
 • نگارش جدید ابرسازه فلزی

  نرم افزار ابرسازه فلزی نگارش 15.3.0 در تاریخ سیزدهم تیرماه 1403 بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش نسبت به نگارش های قبل عبارتند از : به روز رسانی تمامی اتصالات شامل اتصالات تیر به ستون، وصله ستون ،  گاست ها و کف ستونها و ... با مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1401 و ...

   
  نگارش جدید ابرسازه فلزی
 • نگارش جدید ابرپی

  نرم افزار ابرپی نگارش 8.5.0 در تاریخ یازدهم تیرماه هزار و چهارصد و سه بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های این نگارش عبارتند از : اضافه شدن گزارش محاسبات آرماتورها ، امکان همسان سازی طول آرماتورهای تقویتی گروه شده و   ...

   
  نگارش جدید ابرپی