• نگارش جدید ابرسوله

  نرم افزار ابرسوله نگارش 4.7.5 در تاریخ دوم بهمن ماه نود و شش بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از : تغییرات در مدل سازی اتوماتیک سوله شامل ...

  نگارش جدید ابرسوله
 • نگارش جدید ابرسازه بتنی

  نرم افزار ابرسازه بتنی نگارش 7.8.0 در تاریخ سیزدهم دی ماه نود و شش بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید این نگارش عبارتند از : شیت بندی اتوماتیک ، ترسیم و مدل سازی سقف تیرچه بلوک ، خم آرماتورها در صورت تغییر زاویه تیرهای ممتد و .......

  نگارش جدید ابرسازه بتنی
 • نگارش جدید ابرسازه فلزی

  نرم افزار ابرسازه فلزی نگارش 10.1.0 در تاریخ بیستم شهریور ماه سال نود و شش بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید این نگارش نسبت به نگارش های قبل عبارتند از ...

  نگارش جدید ابرسازه فلزی
 • نگارش جدید ابرپی

  نرم افزار ابرپی نگارش 6.2.5 در تاریخ هفتم خرداد ماه نود و شش بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های این نگارش عبارتند از : سازگاری کامل با SAFE 16 ، امکان تغییرات در هر نوار طراحی و  ...

  نگارش جدید ابرپی