• نگارش جدید ابرسازه بتنی

  نرم افزار ابرسازه بتنی نگارش 7.7.5 در تاریخ یکم آبان ماه نود و شش بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید این نگارش عبارتند از : شیت بندی اتوماتیک ، ترسیم و مدل سازی سقف تیرچه بلوک ، خم آرماتورها در صورت تغییر زاویه تیرهای ممتد و .......

  نگارش جدید ابرسازه بتنی
 • نگارش جدید ابرسوله

  نرم افزار ابرسوله نگارش 4.0.5 در تاریخ بیست و یکم تیرماه نود و شش بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از : افزوده شدن اتصالات DesignGuide 16 AISC، افزود شدن نقشه های تیپ ابرسوله و افزوده شدن خروجی کامل SAFE و ....

   

   



  نگارش جدید ابرسوله
 • نگارش جدید ابرپی

  نرم افزار ابرپی نگارش 6.2.5 در تاریخ هفتم خرداد ماه نود و شش بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های این نگارش عبارتند از : سازگاری کامل با SAFE 16 ، امکان تغییرات در هر نوار طراحی و  ...

  نگارش جدید ابرپی
 • نگارش جدید ابرسازه فلزی

  نرم افزار ابرسازه فلزی نگارش 10.0.0 در تاریخ بیست و ششم دی ماه سال نود و پنج بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید این نگارش نسبت به نگارش های قبل عبارتند از ...

  نگارش جدید ابرسازه فلزی