• banner01
 • banner1
 • banner3
 • banner5
 • نگارش جدید ابرسازه فلزی

  نرم افزار ابرسازه فلزی نگارش 15.1.0 در تاریخ پانزدهم آذرماه 1402 بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش نسبت به نگارش های قبل عبارتند از : به روز رسانی تمامی اتصالات شامل اتصالات تیر به ستون، وصله ستون ،  گاست ها و کف ستونها و ... با مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1401 و ...

  نگارش جدید ابرسازه فلزی
 • نگارش جدید ابرسوله

  نرم افزار ابرسوله نگارش 8.0.0 در تاریخ دوازدهم شهریور ماه سال هزار و چهارصد و یک بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از : رفع محدودیت کرک SAP2000 در مدل سازی اتوماتیک، رفع محدودیت های اعمال شده برای تعداد استرات ها یا وال پست ها، بازنگری اسمبلی ها در جهت افزایش سرعت نقشه و ...

   
  نگارش جدید ابرسوله
 • نگارش جدید ابرسازه بتنی

  نرم افزار ابرسازه بتنی نگارش 9.1.5 در تاریخ بیستم دی ماه سال نود و نه بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت قابلیت های جدید این نگارش عبارتند از : انطباق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 99 و ...

  نگارش جدید ابرسازه بتنی
 • نگارش جدید ابرپی

  نرم افزار ابرپی نگارش 8.4.0 در تاریخ بیست و سوم دی ماه نود و نه بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های این نگارش عبارتند از : اضافه شدن گزارش محاسبات آرماتورها ، امکان همسان سازی طول آرماتورهای تقویتی گروه شده و   ...

  نگارش جدید ابرپی