فیلم معرفی ابرسوله

در این بخش فیلم معرفی قسمت های مختلف نرم افزار ابرسوله شامل مدل سازی ، بارگذاری و طراحی اتوماتیک در SAP2000 ، خروجی SAFE ، مدل سازی در TeklaStructures ، طراحی اتصالات ، ارائه دفترچه محاسبات ، تهیه نقشه شاپ و لیستوفر دقیق سوله از طریق لینک زیر قابل دانلود است. لطفا برای دانلود این فیلم بر روی لینک زیر کلیک فرمایید .

دریافت فیلم معرفی ابرسوله